Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

ODCZYT WODOMIERZY W MIESIĄCU MAJ 2020 r.

Wodociagi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują, że ze względu na sytuację epidemiologiczną w maju 2020 roku zostają wstrzymane odczyty wodomierzy przez inasentów.
W związku z powyższym prosimy naszych Odbiorców z terenu gminy Wizna o samodzielne odczytanie i podanie stanów wodomierzy pod numerem tel. 85 742 90 50 lub
85 661 04 40 w terminie do dnia 26.05.2020 r.


Jednocześnie informuję, że w przypadku braku odczytu zostanie wystawiona faktura z odczytem szacunkowym.

TOP