Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax: +86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

GRANT DLA GMINY WIZNA W RAMACH PROJEKTU ZDALNA SZKOŁA

Gmina Wizna otrzymała grant w wys. 44 992 zł na projekt „Zdalna szkoła”. Środki przyznano z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Szkoły z terenu Gminy Wizna zostaną wyposażone w dodatkowy sprzęt w postaci laptopów. Zakupione laptopy posłużą do nauki w sposób zdalnej uczniom i nauczycielom.

TOP