Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady, ochrona środowiska:
+86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14
fax:+86 888 90 13

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

USUWANIE FOLII ROLNICZYCH I INNYCH ODPADÓW POCHODZĄCYCH Z DZIAŁALNOŚCI ROLNICZEJ

Wójt Gminy Wizna informuje, iż wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia pn. „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” został pozytywnie rozpatrzony i uzyskał dofinansowanie od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Jednocześnie informuję, że odpady podlegające odbiorowi: folie kiszonkarskie, siatkę do owijania balotów, sznurek rolniczy, opakowania po nawozach oraz opakowania typu „Big Bag” należy magazynować na terenie własnych gospodarstw rolnych do czasu realizacji zadania. Odpady rolnicze nie mogą trafiać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Wiźnie. Odpady te będzie trzeba dostarczyć we wskazane miejsce, zaś o terminie dostarczenia każdy producent rolny zostanie indywidualnie poinformowany. Planowany termin realizacji zadania to 15 czerwca – 31 lipca 2020 r.

TOP