BIP Gminy Wizna

Witamy na stronie biuletynu informacji publicznej GMINY WIZNA

 

Biuletyn prowadzi: Urząd Gminy Wizna

 

 

adres: 18-430 Wizna, Pl. Kapitana Raginisa 35

tel.: (086) 219 60 18

Fax : (086) 219 60 18

e-mail : wizna@wizna.pl

Strona internetowa : www.wizna.pl

 

Nr. konta bankowego: 22876210190027867220000020


Budynek Urzędu Gminy Wizna :

 

 

 

Urząd Gminy Wizna otwarty jest w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Data powstania: poniedziałek, 27 paź 2003 08:15
Data opublikowania: poniedziałek, 27 paź 2003 11:34
Data edycji: wtorek, 3 lis 2009 10:19
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 123960 razy
Ilość edycji: 3

Wiadomości

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA.

wtorek, 10 lis 2015 11:13
Zamawiający Urząd Gminy Wizna zaprasza do składania ofert na dowóz czworo dzieci /jednego dziecka wariant II i III z miejscowości Niwkowo/ niepełnosprawnych do ośrodka w Długoborzu z terenu Gminy Wizna tj z miejscowości Niwkowo, Nieławice, Rutki i Wierciszewo. Odległość z Wizny do Długoborza ok. 60 km.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

czwartek, 10 wrz 2015 15:14
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 105617B Sieburczyn – Rutkowskie
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 42/15

czwartek, 10 wrz 2015 08:25
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016.
Czytaj całość

INFORMACJA

wtorek, 8 wrz 2015 13:15
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

środa, 5 sie 2015 13:44
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Czytaj całość

ZAWIADOMIENIE o wyborze najkorzystniejszej oferty, o Wykonawcach, których oferty zostały wykluczone z postepowania

środa, 5 sie 2015 09:46
Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm) Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie: Dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Rutkach oraz do Zespołu Szkół w Wiźnie w roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017 r.” wybrano jako ofertę najkorzystniejszą ofertę nr 4 złożoną przez Wykonawcę - DAREX – TRANSPORT PRZEWOZY AUTOKAROWE Dariusz Kalinowski Stare Bożejewo 1, 18 – 430 Wizna, cena brutto 6,06 zł/km.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

czwartek, 30 lip 2015 14:46
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy „Zlotu Pamięci Września i Obrony 1939 r.”.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

piątek, 17 lip 2015 14:03
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizcję inwestycji drogowej pelegająej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej Nr 172019B przez wieś Wierciszewo
Czytaj całość

INFORMACJA

czwartek, 2 lip 2015 14:23
o wydaniu o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Czytaj całość

INFORMACJA

środa, 24 cze 2015 12:56
dotycząca przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna w 2015r.”
Czytaj całość

Informacja

poniedziałek, 22 cze 2015 12:14
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Czytaj całość

Informacja o naborze - powtórzona

wtorek, 9 cze 2015 12:51
Urząd Gminy Wizna publikuje sprostowanie ogłoszenia o naborze na wskutek oczywistych omyłek. Za utrudnienia przepraszamy. Termin składania ofert przedłuża się do dnia 19 czerwca 2015r.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE STAROSTY ŁOMŻYŃSKIEGO

czwartek, 14 maj 2015 10:48
o wszczęciu postępowania w sprawie wydania zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105622B we wsi Zanklewo Nowe, gm. Wizna
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

wtorek, 28 kwi 2015 20:56
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

środa, 8 kwi 2015 09:21
o wydaniu postanowienia nakładającego obowiązek sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko i określenie jego zakresu
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 2 mar 2015 15:58
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105622B przez wieś Zanklewo, odcinek w km roboczym 0+000 - 1+612,56 gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE

poniedziałek, 2 mar 2015 15:52
o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105622B przez wieś Zanklewo, odcinek w km roboczym 0+000 - 1+612,56 gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie”
Czytaj całość

ANKIETA

wtorek, 24 lut 2015 10:05
na potrzeby realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Wizna"
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 7/15 Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 26 sty 2015 11:02
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego położonych w miejscowości Kramkowo i Sieburczyn.
Czytaj całość

INFORMACJA

poniedziałek, 5 sty 2015 08:45
dla właścicieli nieruchomości posiadających odpady zawierające azbest
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 31 gru 2014 13:29
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Przebudowie i rozbudowie drogi gminnej nr 105622B przez wieś Zanklewo, odcinek w km roboczym 0+000 - 1+612,56 gm. Wizna, pow. łomżyński, woj. podlaskie.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 17 paź 2014 08:57
o numerach, granicach stałych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin , rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
Czytaj całość

Obwieszczenie Wójta Gminy Wizna

piątek, 5 wrz 2014 10:15
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach , liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
Czytaj całość

Informacja

piątek, 5 wrz 2014 10:09
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych
Czytaj całość

INFORMACJA

czwartek, 14 sie 2014 13:55
o obowiązku utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powstających w trakcie uboju zwierząt na użytek własny.
Czytaj całość

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy „Zlotu Pamięci Września i Obrony 1939 r.”

czwartek, 31 lip 2014 16:03
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010r. Nr 234 poz.1536 z późń. zm. ) oraz Uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr XXVII/ 109 / 04, w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania.
Czytaj całość

INFORMACJA

piątek, 4 lip 2014 11:01
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych Kramkowo, działka nr 424
Czytaj całość

KARTA DUŻEJ RODZINY

piątek, 27 cze 2014 10:45
W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca br. będzie można składać wnioski o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
Czytaj całość

INFORMACJA

wtorek, 17 gru 2013 11:56
dla właścicieli nieruchomości posiadających odpady zawierające azbest
Czytaj całość

Zarządzenie 140/13

poniedziałek, 2 wrz 2013 11:46
przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2014
Czytaj całość

Projekt uchwały

środa, 23 sty 2013 07:48
w sprawie podziału Gminy Wizna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

środa, 9 lis 2011 14:17
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze głównego księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 1 sie 2011 12:51
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy „Zlotu Pamięci Września i Obrony 1939 r.”.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

środa, 2 lut 2011 14:09
Ogłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Czytaj całość

Obwieszczenie

poniedziałek, 8 lis 2010 10:28
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wizna w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Czytaj całość

Obwieszczenie

poniedziałek, 8 lis 2010 10:25
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wizna zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 161/10

wtorek, 8 cze 2010 09:24
w sprawie zamieszczenia informacji o konkursach na stanowisko dyrektorów publicznej szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wizna.
Czytaj całość

INFORMACJA

poniedziałek, 17 maj 2010 14:39
o wyznaczonych na obszarze gminy Wizna miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

środa, 10 lut 2010 11:04
Ogłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

środa, 8 lip 2009 13:09
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy towarzyszącej upamiętnianiu 70 Rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Czytaj całość

Szanowny Przedsiębiorco

środa, 27 maj 2009 11:35
w celu złożenia elektronicznego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1, zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza dostępnego na elektronicznej platformie administracji publicznej ePUAP w katalogu usług Gminy Wizna
Czytaj całość