BIP Gminy Wizna

Witamy na stronie biuletynu informacji publicznej GMINY WIZNA

 Biuletyn prowadzi: Urząd Gminy Wizna

 

 adres: 18-430 Wizna, pl. kpt. Władysława Raginisa 35

tel.: (86) 219 60 18

Fax : (86) 219 60 18

e-mail : wizna@wizna.pl

Strona internetowa : www.wizna.pl

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wiźnie

tel/fax (86) 2196056

 

Nr. konta bankowego: 22876210190027867220000020


Budynek Urzędu Gminy Wizna :

 

 

 

Urząd Gminy Wizna otwarty jest w godzinach od 7:30 do 15:30 w dni robocze od poniedziałku do piątku.

Data powstania: poniedziałek, 27 paź 2003 08:15
Data opublikowania: poniedziałek, 27 paź 2003 11:34
Data edycji: wtorek, 3 lis 2009 10:19
Opublikował(a): Mariusz Juchimowicz
Zaakceptował(a): Mariusz Juchimowicz
Artykuł był czytany: 157179 razy
Ilość edycji: 3

Wiadomości

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

poniedziałek, 28 sie 2017 15:19
o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie drogi powiatowej nr 1962B (Wizna – Srebrowo – Kokoszki – Guty – Kownaty),
Czytaj całość

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

piątek, 11 sie 2017 11:55
Dowóz uczniów na terenie gminy Wizna do Szkoły Podstawowej w Rutkach oraz do Szkoły Podstawowej w Wiźnie w roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019
Czytaj całość

Ogłoszenie

czwartek, 18 maj 2017 10:15
o konkursie na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej Wiźnie
Czytaj całość

Ogłoszenie

środa, 21 gru 2016 14:21
w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy i najmu
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 15 grudnia 2016r.

piątek, 16 gru 2016 10:47
o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji do spraw referendum, lokalach obwodowych komisji do spraw referendum dostosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych, możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w referendum wojewódzkim w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonym na dzień 15 stycznia 2017r.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 29 lip 2016 21:47
o całkowitym koszcie operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla których zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy
Czytaj całość

Ogłoszenie

czwartek, 24 mar 2016 14:36
Ogłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Czytaj całość

INFORMACJA Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - PILNE

czwartek, 10 gru 2015 07:52
dotycząca pomocy producentom rolnym zwierząt gospodarskich z gatunku świnia (sus scrofa) polegającej na refundacji wydatków poniesionych na dostosowanie gospodarstw do wymagań okreslonych w programie bioasekuracji mających na celu zapobieganie szrzeniu się afrykańskiego pomoru świń.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA.

wtorek, 10 lis 2015 11:13
Zamawiający Urząd Gminy Wizna zaprasza do składania ofert na dowóz czworo dzieci /jednego dziecka wariant II i III z miejscowości Niwkowo/ niepełnosprawnych do ośrodka w Długoborzu z terenu Gminy Wizna tj z miejscowości Niwkowo, Nieławice, Rutki i Wierciszewo. Odległość z Wizny do Długoborza ok. 60 km.
Czytaj całość

Zarządzenie Nr 42/15

czwartek, 10 wrz 2015 08:25
w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2016.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

czwartek, 30 lip 2015 14:46
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy „Zlotu Pamięci Września i Obrony 1939 r.”.
Czytaj całość

INFORMACJA

środa, 24 cze 2015 12:56
dotycząca przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna w 2015r.”
Czytaj całość

Informacja

poniedziałek, 22 cze 2015 12:14
o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
Czytaj całość

Informacja o naborze - powtórzona

wtorek, 9 cze 2015 12:51
Urząd Gminy Wizna publikuje sprostowanie ogłoszenia o naborze na wskutek oczywistych omyłek. Za utrudnienia przepraszamy. Termin składania ofert przedłuża się do dnia 19 czerwca 2015r.
Czytaj całość

ANKIETA

wtorek, 24 lut 2015 10:05
na potrzeby realizacji "Planu gospodarki niskoemisyjnej na terenie Gminy Wizna"
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 7/15 Wójta Gminy Wizna

poniedziałek, 26 sty 2015 11:02
w sprawie podania do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu pisemnego nieograniczonego położonych w miejscowości Kramkowo i Sieburczyn.
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 17 paź 2014 08:57
o numerach, granicach stałych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin , rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
Czytaj całość

Obwieszczenie Wójta Gminy Wizna

piątek, 5 wrz 2014 10:15
o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach , liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w wyborach do zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
Czytaj całość

Informacja

piątek, 5 wrz 2014 10:09
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych
Czytaj całość

INFORMACJA

czwartek, 14 sie 2014 13:55
o obowiązku utylizacji ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego powstających w trakcie uboju zwierząt na użytek własny.
Czytaj całość

Ogłoszenie konkursu ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy „Zlotu Pamięci Września i Obrony 1939 r.”

czwartek, 31 lip 2014 16:03
Działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. 2010r. Nr 234 poz.1536 z późń. zm. ) oraz Uchwały Rady Gminy Wizna z dnia 30 grudnia 2004 r. Nr XXVII/ 109 / 04, w sprawie: trybu postępowania o udzielenie dotacji celowej podmiotom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych nie działającym w celu osiągnięcia zysku, na cele publiczne inne niż określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie związane z realizacją zadań gminy, sposobu ich rozliczania oraz sposobu kontroli wykonywania.
Czytaj całość

INFORMACJA

piątek, 4 lip 2014 11:01
o wyniku przetargu na sprzedaż nieruchomości położonych Kramkowo, działka nr 424
Czytaj całość

KARTA DUŻEJ RODZINY

piątek, 27 cze 2014 10:45
W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca br. będzie można składać wnioski o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
Czytaj całość

INFORMACJA

wtorek, 17 gru 2013 11:56
dla właścicieli nieruchomości posiadających odpady zawierające azbest
Czytaj całość

Zarządzenie 140/13

poniedziałek, 2 wrz 2013 11:46
przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2014
Czytaj całość

Projekt uchwały

środa, 23 sty 2013 07:48
w sprawie podziału Gminy Wizna na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

środa, 9 lis 2011 14:17
Ogłoszenie o wynikach naboru na stanowisko urzędnicze głównego księgowego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wiźnie
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

poniedziałek, 1 sie 2011 12:51
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy „Zlotu Pamięci Września i Obrony 1939 r.”.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

środa, 2 lut 2011 14:09
Ogłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Czytaj całość

Obwieszczenie

poniedziałek, 8 lis 2010 10:28
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wizna w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Czytaj całość

Obwieszczenie

poniedziałek, 8 lis 2010 10:25
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wizna zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Czytaj całość

ZARZĄDZENIE Nr 161/10

wtorek, 8 cze 2010 09:24
w sprawie zamieszczenia informacji o konkursach na stanowisko dyrektorów publicznej szkoły, dla której organem prowadzącym jest Gmina Wizna.
Czytaj całość

INFORMACJA

poniedziałek, 17 maj 2010 14:39
o wyznaczonych na obszarze gminy Wizna miejscach przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 20 czerwca 2010 roku
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

środa, 10 lut 2010 11:04
Ogłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.
Czytaj całość

OGŁOSZENIE

środa, 8 lip 2009 13:09
Ogłoszenie konkursu ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy towarzyszącej upamiętnianiu 70 Rocznicy wybuchu II wojny światowej.
Czytaj całość

Szanowny Przedsiębiorco

środa, 27 maj 2009 11:35
w celu złożenia elektronicznego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1, zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza dostępnego na elektronicznej platformie administracji publicznej ePUAP w katalogu usług Gminy Wizna
Czytaj całość