BIP Gminy Wizna

Wiadomości

Zarządzenie Nr 176/18

piątek, 9 lis 2018 09:11
w sprawie: przeprowadzenia konsultacji projektu uchwały Rady Gminy Wizna w sprawie rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2019.
Czytaj całość

Ogłoszenie

poniedziałek, 6 sie 2018 09:27
Gmina Wizna zaprasza do składania ofert na dowóz czworga dzieci niepełnosprawnych do Ośrodka w Długoborzu z terenu Gminy Wizna
Czytaj całość

Sprawozdanie

poniedziałek, 28 maj 2018 12:00
Z REALIZACJI PROGRAMU WSPÓŁPRACY GMINY WIZNA Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ZA ROK 2017.
Czytaj całość

Ogłoszenie

czwartek, 10 maj 2018 14:46
w sprawie powołania komisji do szacowania szkód i strat powstałych w wyniku gradobicia jakie przeszło przez teren gminy Wizna
Czytaj całość

Ogłoszenie

środa, 2 maj 2018 09:37
podstawowej kwoty dotacji, statystycznej liczby uczniów i wskaźnika zwiększającego
Czytaj całość

Ogłoszenie

czwartek, 19 kwi 2018 09:41
OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1 I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)

WZÓR SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395)
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

środa, 28 lut 2018 15:51
o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci energetycznej – linii napowietrznej niskiego napięcia nN-0,4kV
Czytaj całość

W Y K A Z S Z K Ó Ł

czwartek, 11 sty 2018 10:38
którym zostało udzielone wsparcie finansowe w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – „Aktywna tablica”
Czytaj całość

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 29 lip 2016 21:47
o całkowitym koszcie operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, dla których zostały podpisane umowy o przyznaniu pomocy
Czytaj całość

INFORMACJA

środa, 24 cze 2015 12:56
dotycząca przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna w 2015r.”
Czytaj całość

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY WIZNA

piątek, 17 paź 2014 08:57
o numerach, granicach stałych obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin , rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014r
Czytaj całość

Informacja

piątek, 5 wrz 2014 10:09
w sprawie wyznaczenia miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów komitetów wyborczych
Czytaj całość

KARTA DUŻEJ RODZINY

piątek, 27 cze 2014 10:45
W ramach rządowego programu dla rodzin wielodzietnych od 16 czerwca br. będzie można składać wnioski o Ogólnopolską Kartę Dużej Rodziny.
Czytaj całość

Obwieszczenie

poniedziałek, 8 lis 2010 10:28
o zarejestrowanych kandydatach na Wójta Gminy Wizna w wyborach zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Czytaj całość

Obwieszczenie

poniedziałek, 8 lis 2010 10:25
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Wizna zarządzonych na dzień 21 listopada 2010 r.
Czytaj całość

Szanowny Przedsiębiorco

środa, 27 maj 2009 11:35
w celu złożenia elektronicznego wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej EDG-1, zapraszamy do wypełnienia elektronicznego formularza dostępnego na elektronicznej platformie administracji publicznej ePUAP w katalogu usług Gminy Wizna
Czytaj całość