BIP Rejestr zmian Archiwum Mapa serwisu
Szukaj:
SĄSIEDZI
 
Pozostałe wiadomości:
»„Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”
»Informacja PGE Dystrybucja Oddział Białystok
»Informacja o dofinansowaniu zadania „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna w 2016 roku”
»Informacja PGE Dystrybucja Oddział Białystok
»W dniu 11 września 2016 r. odbył się Zlot Pamięci Września.
»Informacja PGE Dystrybucja Oddział Białystok
»INFORMACJA WOJEWÓDZKIEGO LEKARZA WETERYNARII
»Informacja PGE Dystrybucja Oddział Białystok
»ZLOT PAMIĘCI WRZEŚNIA 1939
»Ogłoszenie
»Informacja PGE Dystrybucja Oddział Białystok
»APEL GŁÓWNEGO LEKARZA WETERYNARII
»INFORMACJA O WSPÓŁFINANOWANIU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
»INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT
»INFORMACJA O WSPÓŁFINANSOWANIU ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ
»Informacja z otwarcia ofert
»Informacji z otwarcia ofert dla operacji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 105630B – ul. Jana Pawła II w Wiźnie
»Informacji o dofinansowaniu operacji pn. Przebudowa drogi gminnej Nr 105630B – ul. Jana Pawła II w Wiźnie
»Gmina Wizna informuje o całkowitym koszcie operacji typu „ Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”
»Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 172036B we wsi Zanklewo
»Przebudowa drogi gminnej we wsi Sieburczyn – odcinek III”
»Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej nr 105617B Sieburczyn-Rutkowskie
»Przebudowa drogi gminnej Nr 105630B – ul. Jana Pawła II w Wiźnie
»Wsparcie przedsiębiorczości na obszarze Lokalnej Grupy Dziania Stowarzyszenia ,,Sąsiedzi’’ w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność
»Konkurs na projekt graficzny - Logo Powiatu Łomzyńskiego
»Informacja PGE Dystrybucja Oddział Białystok
»Informacja o sfinansowaniu zakupu sprzętu ratowniczo-gaśniczego
»Konkurs na ogród przyjazny przyrodzie
»Noc Świętojańska 2016
»„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Wizna w 2016 roku”
»List Prezesa KRUS
»Powiatowe Dni Strażaka
»Zaproszenie na konsultacje w ramach nowej perspektywy finansowej 2014 - 2020
»Informacja PGE Dystrybucja Oddział Białystok
»OR KRUS w Białymstoku przypomina…
»Badanie struktury gospodarstw rolnych
»INFORMACJA Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii
»KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
»Informacja PGE Dystrybucja Oddział Białystok
»Trwa składanie wniosków o dopłaty do materiału siewnego
»Informacja PGE Dystrybucja Oddział Białystok
»TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS
»CYFROWY URZĄD -Usługi ELEKTRONICZNE Urzędu Gminy Wizna
»Ogłoszenie ws. przetargu nieograniczonego na dzierżawę gruntów SP we władaniu BbPN
»Informacja PGE Dystrybucja Oddział Białystok
»Zarządzenie nr 6/2015 Wójta Gminy Wizna
»Ogłoszenie
»Modernizacja gospodarstw rolnych
»INFORMACJA PGE DYSTRYBUCJA ODDZIAŁ BIAŁYSTOK
»UCHWAŁA Nr XV/70/16 Rady Gminy Wizna z dnia 12 lutego 2016 roku
»Rehabilitacja Lecznicza Rolników
»Informacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
»Uwaga producenci Rolni!
»Informacja PGE Dystrybucja Oddział Białystok
»Informacja dotycząca nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016r
»Zarządzenie Nr 27/ 2015 Wójta Gminy Wizna z dnia 27 listopada 2015r.
»Dla ubezpieczonych w KRUS zaświadczenie lekarskie w wersji papierowej
»Informacja PGE Dystrybucja Oddział Białystok
»Informacja PGE Dystrybucja Oddział Białystok
»OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY WIZNA.
»Informacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
»MATERIAŁ DO KONSULTACJI - ANALIZA SWOT
»Informacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
»Targi Ogrodnicze „Jesień w sadzie i ogrodzie” oraz Targi Leśne „Las i My”, które odbędą się 10 i 11 października 2015 r.
»Zlot pamięci września 1939
»Zarządzenie Nr 42 /15 Wójta Gminy Wizna z dnia 10 września 2015 roku
»Informacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
»Wojewódzki Urząd Pracy w Białymstoku zaprasza raz jeszcze do udziału w konkursie pt. „Aktywizacja młodych osób niepełnosprawnych w województwie podlaskim – skuteczne rozwiązania”
»ZAPRASZAMY NA KONSULTACJE SPOŁECZNE LOKALNEJ STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014 – 2020
»Informacja z PGE Dystrybucja SA Oddział Białystok
»Dopalacze. Gdzie szukać pomocy? Najważniejsze numery telefonów.
»„Noc Świętojańska”
»ZASADY BEZPIECZNEGO WYPOCZYNKU W TRAKCIE WAKACJI
»KOMUNIKATY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
»KOMUNIKATY Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa
»ZAPROSZENIE na imprezę artystyczno - rekreacyjną
»Spływ Kajakowy na rzece Bug
»Rekrutacja młodzieży do Ośrodka Szkolenia i Wychowania OHP w Wasilkowie.
»Konsultacje do LSR 2014-2020
»KOMUNIKATY PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI OCHRONY ROŚLIN I NASIENNICTWA
»KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Białymstoku
»INFORMACJA
»INFORMACJA MRiRW
»Informacja Zarządu Województwa Podlaskiego
»Ogłoszenie
»INFORMACJA Biura Powiatowego ARiMR w Łomży
»INRORMACJA PGE Dystrybucja Oddział Białystok
»Informacja KRUS
»Informacja PGE Dystrybucja Oddział Białystok
»Międzynarodowe Targi FERMA 2015
»Informacja PGE Dystrybucja S.A. Oddział Białystok
»Fundusze Europejskie 2014-2020 dla przedsiębiorców – założenia i cele
»INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Operacja pt. „Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Srebrowo”
»INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Operacja pt. „Budowa siłowni plenerowej w miejscowości Wizna”
»INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Operacja pt. „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Sieburczyn”
»INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Operacja pt. „Renowacja pomnika Obrońców Wizny w parku wiejskim w Wiźnie”
»INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Operacja pt. „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Rutki”
»INFORMACJA O OTRZYMANEJ POMOCY Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROLNEGO na rzecz ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Operacja pt. „Budowa placu zabaw dla dzieci w miejscowości Nieławice”
»Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
»"Środa z Funduszami dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą" - spotkanie informacyjne w Białymstoku
»Zlot Pamięci Września 1939
»Podlaski Dzień Kukurydzy
»Zarządzenie Nr 183/14
»UCHWAŁA NR XXIV/128/2012 RADY POWIATU ŁOMŻYŃSKIEGO
»PIKNIK HISTORYCZNY
»Elementy odblaskowe
»Informacja
»Ogłoszenie konkursu ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy „Zlotu Pamięci Września i Obrony 1939 r.”.
»Ogłoszenie
»Ekologiczny-dom.com
»Konkurs fotograficzny „Człowiek obok mnie”
»500 kajaków – największy spływ kajakowy na Podlasiu
»KARTA DUŻEJ RODZINY
»Zaproszenie
»Program Stypendiów Pomostowych 2014/2015
»„Europa w Podlaskiem, Podlaskie w Europie – 10 lat członkostwa w UE”.
»LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE O PROFILU POŻARNICZYM
»INFORMACJA O ROZSTRZYGNIĘCIU KONKURSU
»Ogłoszenie konkursu ofert na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu
»Obwieszczenie Starosty Łomżyńskiego
»Rozporządzenie nr1/2014 Wojewody Podlaskiego
»Mikroiporady dla firm
»Pozarządowe Biuro Rachunkowe
»Rozporządzenie Wojewody Podlaskiego ws afrykańskiego pomoru świń
»konsultacjach społecznych projektu Programu Polska Wschodnia 2014-2020
»MAMMOGRAFIA Zapraszamy na bezpłatne badania
»Zlot Pamięci Września 1939
»Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju
»Wyniki Konsultacji Społecznych
»Wdrażanie lokalnej strategii rozwoju
»Zarządzenie Nr 140/13 Wójta Gminy Wizna z dnia 2 września 2013 roku
»Ogłoszenie konkursu ofert na realizację własnego zadania bieżącego dotyczącego organizacji imprezy „Zlotu Pamięci Września i Obrony 1939 r.”.
»INFORMACJA O DOFINANSOWANIU Z WFOŚiGW i NFOŚiGW
»Konkurs „Profilaktyka z Bakcylem”
»„Noc Świętojańska”
»V Europejski Tydzień sportu dla Wszystkich
»Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu B2B - Działania 8.2 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka
»Kalendarz imprez sportowo rekreacyjnych Gminy Wizna w ramach Europejskiego Tygodnia Sportu dla Wszystkich
»CYFRYZACJA TELEWIZJI NAZIEMNEJ W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM
»Efektywna realizacja gminnych programów usuwania azbestu - możliwości i koszty
»Język obcy - Twoje okno na świat
»Poradnik on-line dla osób bezrobotnych
»Badania mammograficzne
»Uroczystość jubileuszu 100 – lecia druha Czesława Bagińskiego i poświęcenia nowego samochodu strażackiego.
»Zawiadomienie
»Ogłoszenie Poczty Polskiej
»Dofinansowanie na usunięcie azbestu
»Utrzymanie czystości i porządku w Gminie
»Święto Niepodległości w Gminie Wizna
»Dzień Niepodległości
»Twoje jutro zaczyna się dziś
»NOC ŚWIĘTOJAŃSKA 2012
»BEZPŁATNE SZKOLENIA !!!
»"Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"
»Bezpłatny kurs na prawo jazdy kat. B z modułem handlowym (przedstawiciel)
»Sieć Natura 2000 – drogą do rozwoju
»Odstąpienie od umowy
»73 rocznica obrony odcinka Wizna
»UWAGA PRZEDSIĘBIORCY!!!
»Zlot Pamięcie Września 1939
»Bezpieczne Żniwa 2012
»Amber Energia
»Stare Bożejewo Zaprasza
»Bezpłatna mammografia w powiecie łomżyńskim
»NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
»Ekoturystyka we Wschodniej Polsce!
»Nabór uczestników do projektu
»Stowarzyszenie Ptaki Polskie
»Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju
»Ogłoszenie o projekcie PIIES 2
»Informacja o kursie spawacza
»„Aktywizacja zawodowa osób w wieku 50+”,
»ZAPRASZAMY
»WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W WIŹNIE
»Radosnych Świąt Bożego Narodzenia ,
»ZLOT PAMIĘCI
»Informacja dla rolników.
»ZLOT PAMIĘCI WRZEŚNIA
»Zostań studentem
»Szlak Wodny im.Króla Stefana Batorego
»Konkurs pn. Bezpieczna obsługa zwierząt gospodarczych"
»Konkurs " Żniwa mogą być bezpieczne"
»NOC ŚWIĘTOJAŃSKA
»Agnieszka finalistką konkursu Google
»ZŁOTE GODY
»ZAPROSZENIE
»III MIĘDZYSZKOLNE MISTRZOSTWA POLSKI
»Współpraca partnerska Wizna – Čekiške
»Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych
»Honorowy Obywatel Wizny odznaczony
»MIESZKAŃCY GMINY WIZNA POMAGAJĄ POWODZIANOM
»Zlot Pamięci Września 2010
»ZLOt PTakóW POLSkiCh
»Małgorzata i Jacek Chylińscy
»Noc Świętojańska Wizna 2010
»ZAPROSZENIE
»OGŁOSZENIE O KONKURSIE
»Dąb pamięci
»10 KWIETNIA
»ŻYCZENIA WIELKANOCNE
»INFORMACJA
»„Schetynówka” w Wiźnie
»Kółko teatralne
»MAMMOBUS W WIŹNIE
»OGŁOSZENIE
»Warto było tam być...
»OTWARCIE HYDROFORNI W STARYM BOŻEJEWIE
»BADANIA MAMMOGRAFICZNE
»WIELKA ORKIESTRA ŚWIĄTECZNEJ POMOCY W WIŹNIE
»INFORMACJA o dofinansowaniu
»11 LISTOPADA
»Gimnazjum w Wiźnie imienia Jana Pawła II
»XLIX CENTRALNY ZLOT MŁODZIEŻY PALMIRY 2009 - WIZNA
»Widok na przyszłość.
»Izba Pamięci
»UROCZYSTE OBCHODY 70 ROCZNICY WYBUCHU II WOJNY ŚWIATOWEJ
»Informacja
»70. rocznica wybuchu II Wojny Światowej
»OGŁOSZENIE
»ODSŁONIĘCIE TABLICY POŚWIĘCONEJ PAMIĘCI UCZESTNIKÓW WALK POD MONTE CASSINO
»SPOTKANIE AUTORSKIE W BRONOWIE
»Mieszkańcy Wizny uczestnicy Bitwy pod Monte Cassino
»Podlaskie Targi Turystyczne Białystok 2009
»INFORMACJA
»ODSŁONIĘCIE TABLICY SYBIRAKÓW W BRONOWIE
»,,JASEŁKA" - Szkoła Podstawowa z Bożejewa Starego
»OGŁOSZENIE
»Nauczyciele przedstawiają.
»Most w Bronowie
»Zapraszamy
»Wigilijne spotkanie
»Most w Bronowie wyremontowany.
»HALA SPORTOWA
»WIECZORNICA

 

Aktualności Gminne Centrum Informacji Kontakty Lokalne Imprezy Oferty gospodarcze Przetargi Turystyka Wizna Szkoły w Wiźnie Galeria Filmy i reportaże Nasza okolica SKRA WIZNA ZESPÓŁ ŚPIEWACZY Z WIZNY CK wioska internetowa Nasza Gazetka "Wiadomości gminne" Prognoza Pogody SĄSIEDZI System Informacji Przestrzennej
Strona główna » Aktualności

Archiwum

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E WÓJTA GMINY WIZNA z dnia 20 września 2006 r. o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wiźnie.

Na podstawie art

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, do rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U . z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm) oraz uchwały nr XXXIV/185/02 Rady Gminy Wizna z dnia 19 czerwca 2002r.– podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, granicach, numerach i licznie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz siedzibie terytorialnej komisji wyborczej .

 

 

Nr okręgu wyborczego

Granice

okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1.

BRONOWO

NIWKOWO

2

2.

JANCZEWO

NOWE BOŻEJEWO

STARE BOŻEJEWO

2

3.

WIZNA

5

4.

KRAMKOWO

1

5.

BOGUSZKI

JARNUTY

ZANKLEWO

1

6.

RUŚ

SAMBORY

WIERCISZEWO

WŁOCHÓWKA

1

7.

RUTKOWSKIE

SIEBURCZYN

1

8.

SREBROWO

KOKOSZKI

MRÓWKI

NIEŁAWICE

MAŁACHOWO

MĘCZKI

RUTKI

2

 

SIEDZIBA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ:

Budynek wielofunkcyjny w Wiźnie ul. plac kpt.Raginisa 35 pok. Nr 6 tel. 086 219 60 18

 

Wójt

 

Jan Olszewski

 

admin

Data dodania: pt, 22 września 2006 09:49
Data przejścia do archiwum: 2007-10-25 20:52:16+02
Artykuł był czytany: 4870 razy

Copyright @ 2003 UG Wizna email UG Wizna: wizna@wizna.pl Wykonanie SPEED  - System PUBLIKATOR  
tel(086) 2190700