yah

O B W I E S Z C Z E N I E

2006-09-22 09:49
O B W I E S Z C Z E N I E

WÓJTA GMINY WIZNA

z dnia 20 września 2006 r.

o okręgach wyborczych, ich granicach, numerach i liczbie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Wiźnie.
Na podstawie art

Na podstawie art. 94 ustawy z dnia 16 lipca 1998r. – Ordynacja wyborcza do rad gmin, do rad powiatów i sejmików województw ( Dz. U . z 2003r. Nr 159, poz.1547 z późn. zm) oraz uchwały nr XXXIV/185/02 Rady Gminy Wizna z dnia 19 czerwca 2002r.– podaję do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, granicach, numerach i licznie wybieranych radnych w okręgu wyborczym oraz siedzibie terytorialnej komisji wyborczej .

 

 

Nr okręgu wyborczego

Granice

okręgu wyborczego

Liczba wybieranych radnych

1.

BRONOWO

NIWKOWO

2

2.

JANCZEWO

NOWE BOŻEJEWO

STARE BOŻEJEWO

2

3.

WIZNA

5

4.

KRAMKOWO

1

5.

BOGUSZKI

JARNUTY

ZANKLEWO

1

6.

RUŚ

SAMBORY

WIERCISZEWO

WŁOCHÓWKA

1

7.

RUTKOWSKIE

SIEBURCZYN

1

8.

SREBROWO

KOKOSZKI

MRÓWKI

NIEŁAWICE

MAŁACHOWO

MĘCZKI

RUTKI

2

 

SIEDZIBA GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ:

Budynek wielofunkcyjny w Wiźnie ul. plac kpt.Raginisa 35 pok. Nr 6 tel. 086 219 60 18

 

Wójt

 

Jan Olszewski