Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady: +86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

WYNIKI KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO

w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej

W wyniku rozstrzygniętego w dniu 15 kwietnia 2019 r. postępowania konkursowego na realizację zadania publicznego w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej, dotację w wysokości 25.000,00 zł na realizację zadania: Wspieranie kultury fizycznej w formie: "Organizowanie współzawodnictwa sportowego dla mieszkańców lokalnej społeczności oraz prowadzenie szkoleń, treningów i upowszechnianie aktywności sportowej wśród dzieci i młodzieży Gminy Wizna w 2019 r." otrzymało Stowarzyszenie "Aktywna Wizna" z siedzibą w Wiźnie ul. Nadnarwiańska 16A, 18-430 Wizna.

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKU

Wyniki konkursu

TOP