Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady: +86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

OBWIESZCZENIE O ZEBRANIU WYBORCZYM SOŁECTWA MRÓWKI

Termin pierwszego zebrania wyborczego sołectwa Mrówki wyznaczony został na dzień 28 maja 2019 r. (wtorek) na godz. 10:00. Zebranie odbędzie się w mieszkaniu p. Laskowskich.

Drugi termin zebrania wyborczego sołectwa Mrówki wyznaczony został na dzień 28 maja 2019 r. godz. 10:30

Liczba uprawnionych do udziału w zebraniu mieszkańców sołectwa na dzień 15 maja 2019 r. wynosi 30.

WIĘCEJ INFORMACJI W ZAŁĄCZNIKU

OBWIESZCZENIE

TOP