Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady: +86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

OBCHODY 100-LECIA ISTNIENIA PARAFII BRONOWO

W dniu 12 kwietnia odbyła się uroczystość z okazji 100-lecia powstania parafii Bronowo.


Uroczystej Mszy Św. Połączonej z bierzmowaniem przewodniczył ordynariusz diecezji łomżyńskiej biskup Janusz Stepnowski. Na zaproszenie księdza proboszcza Radosława Pruszyńskiego przybyli m.in. rektor Wyższego Seminarium Duchownego w Łomży ksiądz Janusz Kotowski, posłanka na Sejm RP Bernadeta Krynicka oraz Wójt Gminy Wizna Mariusz Soliwoda.

Po uroczystej mszy odbył się piknik parafialny. Było dużo atrakcji dla dzieci, grill i tańce do póżnych godzin nocnych.

Krótka historia Parafii

„Powstanie Parafii Bronowo związane jest z małżeństwem Konstantego i Franciszki Nitkiewiczów. Ludzie ci zbudowali w 1914 roku budynek. Zgoda administracji rosyjskiej dotyczyła przeznaczenia budynku na spichlerz. Legenda głosi, że Franciszka Nitkiewicz, będąc bardzo chorą, złożyła przysięgę, że przekaże całe swoje gospodarstwo na rzecz kościoła. W skład darowizny wchodził plac pod kościół, teren dla gospodarstwa, grunty orne i łąki. Część gruntów Pani Franciszka wymieniła z innym gospodarzem na 1 ha terenu, który został przeznaczony na cmentarz grzebalny. Z legalnego spichlerza utworzono nielegalną kaplicę. Tak więc Franciszka Nitkiewicz stała się fundatorką parafii Bronowo.”

”Parafię Bronowo utworzono w 1919 roku wydzielając wsie Bronowo i Janczewo z parafii Wizna oraz wieś Kossaki z parafii Drozdowo. W 1920 staraniem księdza Bronowicza dobudowano do kapliczki część drewnianą. Powstał kościół parafialny pod wezwaniem Najświętszego Serca Jezusowego.”

”Plebania została zbudowana w pierwszych latach po utworzeniu parafii. Początkowo ksiądz Bronowicz mieszkał u państwa Matejkowskich” ... ”Do początku lat pięćdziesiątych organistą był Bernardy Antoni.” ... ”Plebanię murowaną wybudowano w latach 1990-91 staraniem księdza proboszcza Stanisława Sobótki.” … „W latach 1998-1999 staraniem proboszcza Stanisława Przygody został zbudowany i wyposażony kościół murowany według projektu architekta Minkowskiego. Kościół konsekrowany w dniu 9 maja 1999 roku przez Biskupa Łomżyńskiego Stanisława Stefanka.”

Od dnia erygowania parafii, a więc przez 100-letni okres obowiązki proboszczów pełniło 13 księży. Obcenie funkcję proboszcza pełni ksiądz Radosław Pruszyński.


Źródło: Cytaty pochodzą z ksiązki: "Bronowo", aut. Waldemar Marchelewski.
Zdjęcia: Andrzej Olszewski, Marcin Zysk.

DO GÓRY