Spis telefonów:

podatki: +86 888 90 05
odpady: +86 888 90 04
skarbnik: +86 888 90 06

Spis telefonów:

płace: +86 888 90 07
budownictwo: +86 888 90 03
USC: +86 888 90 10
kadry: +86 888 90 14

Godziny otwarcia urzędu:

Pon. pt. 7:30 - 15:30
Sob. - zamknięte
Niedz. - zamknięte

Adres:

GMINA WIZNA
pl. kpt. Wł. Raginisa 35
18-430 Wizna
NIP: 718-20-79-056

UWAGA ZMIANA GODZIN OBSŁUGI MIESZKAŃCÓW W URZĘDZIE GMINY WIZNA ORAZ OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WIŹNIE

URZĄD GMINY ORAZ OPS W WIŹNIE W MIESIĄCU SIERPNIU BĘDZIE CZYNNY DLA INTERESANTÓW
od godz.7.00 do 15.00

TOP